Ge­ra­ni­um med kurs mod tred­je stjer­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med rig­man­den Lars Seiers ind­t­og i ejer­kred­sen bag re­stau­ran­ten Ge­ra­ni­um er od­dse­ne for, at Ras­mus Ko­fo­ed hen­ter den tred­je Mi­che­lin- stjer­ne hjem til re­stau­ran­ten, kraft igt for­bed­ret.

Helt kon­kret til­by­der book­ma­ke­ren Bets­a­fe od­ds 1,45 på, at det sker i lø­bet af de næ­ste to år, mens man får 2,55 på, at Ge­ra­ni­um må » nø­jes « med to stjer­ner i pe­ri­o­den.

» Ras­mus Ko­fo­ed har selv væ­ret ude at si­ge, at Ge­ra­ni­um ik­ke har for­løst sit po­ten­ti­a­le end­nu. Og der er in­gen tvivl om, at den dan­ske mester­kok har ev­ner­ne til at hen­te tre Mi­che­lin- stjer­ner. Med Lars Seiers mil­li­o­ner i ryg­gen har han nu al­le for­ud­sæt­nin­ger­ne for at for­føl­ge si­ne tårn­hø­je am­bi­tio­ner. Der­for tror vi på, at Ge­ra­ni­um be­løn­nes med tre Mi­che­lin- stjer­ner se­ne­st i 2017 « , si­ger Bets­a­fes od­ds­sæt­ter Thomas Holm.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.