2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne en Va­len­cia- sejr uden mål imod. Sa­gen er nem­lig den, at Gra­na­da om blot tre da­ge har en me­get vig­tig hjem­me­kamp mod Es­pa­ny­ol, og der­for kun­ne man godt fo­re­stil­le sig, at man » solg­te « den­ne ude­kamp, gan­ske som da man se­ne­st mød­te Re­al Madrid. Sik­kert er det, at Ru­ben Pe­rez har ka­ran­tæ­ne, mens ska­des­li­sten er re­la­tivt lang, mens Va­len­cia kan kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling. Når man ta­ger med i be­tragt­nin­gen, at Va­len­cia er stær­ke hjem­me og ik­ke har luk­ket mål ind på eget græs i fem kam­pe, vir­ker det­te spil fi nt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.