Bur­de Klavs Bruun Jør­gen­sen ha­ve få­et en straf for at rå­be ’ bøs­se­røv’?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.21 SKER I KAM­PENS HE­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.36 TU­DEKIKS TIL SVENS­SON På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.57 ER HAN DEN RET­TE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.08 HAN HAR JO BE­KLA­GET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.

Nej

Poul Ei­gil Pe­der­sen

Al­lan Birch

Hans Erik Hen­rik­sen

Sø­ren Poul El­le­søe

Heidi Mi­lo

Anders Hen­rik­sen

Ja

5.180 stem­mer på bt. dk

PRI­MI­TIV SPROG­BRUG En ad­var­sel er fi nt. Men DHF kun­ne og­så godt ta­ge fat på den ge­ne­relt pri­mi­ti­ve sprog­brug blandt træ­ner­ne. Der er for man­ge ban­de- og ukvem­sord. Den sag er til grin og ude af pro­por­tio­ner. I kam­pens he­de sker der ting og sa­ger, og så­dan er det. Giv Da­ni­el Svens­son en tu­dekiks. Hvis ik­ke han kan tå­le mo­sten, skal han må­ske be­gyn­de at spil­le skak. Husk li­ge, at det var ham, der la­ve­de en svi­ner og fi k rødt og gri­ne­de ho­ve­ren­de. Er han den ret­te som træ­ner for kvin­delands­hol­det? Han har be­kla­get og an­gret. Kom vi­de­re . Så må han op­fø­re sig or­dent­ligt frem­over. Det er ik­ke en land­stræ­ner vær­digt at op­fø­re sig så­dan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.