Oba­mas il­lu­sion om dro­ne­an­greb

BT - - DEBAT -

Dro­ne­an­greb er ge­ne­relt i is­la­mi­ske lan­de og i sær­de­les­hed i Paki­stan, Ye­men og So­ma­lia det mest for­had­te aspekt af Oba­mas uden­rigs­po­li­tik. Det er gang på gang ble­vet på­pe­get, at den­ne ty­pe lik­vi­de­ring af for­mode­de ter­r­o­ri­ster samt de ci­vi­le tab er et li­ge så eff ek­tivt re­k­rut­te­rings­grund­lag for is­la­mi­sti­ske ter­r­or­grup­per som de ind­sat­te i Gu­antá­na­mo­lej­ren.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.