Ski­fer­stop

BT - - DEBAT -

De dan­ske fa­mi­li­er be­ta­ler Eu­ro­pas hø­je­ste el­pri­ser. Hvor­for? For­di Dan­marks så­kald­te ’ suc­ces’ med at er­stat­te fos­si­le brænds­ler med ved­va­ren­de ener­gikil­der ude­luk­ken­de er skabt i kraft af di­rek­te og in­di­rek­te of­fent­lig støt­te. (...) Med ski­fer­gas ude af bil­le­det vil reg­nin­gen bli­ve end­nu hø­je­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.