De til­tal­te næg­ter sig skyl­di­ge

BT - - NAF EDER -

OM SA­GEN

Med fav­nen fuld af ju­le­ga­ver end­te ju­le­af­ten sid­ste år på uhyg­ge­lig vis for 23- åri­ge Nan­na Sko­v­mand og hen­des kæ­re­ste Mads Schøl­l­ham­mer, da de nat­ten til 25. de­cem­ber blev over­fal­det af en grup­pe ukend­te ger­nings­mænd.

Det grove over­fald fandt sted for­an par­rets lej­lig­hed i Kongs­høj­ga­de på Vester­bro i Kø­ben­havn. Ef­ter­føl­gen­de blev sa­gen dæk­ket mas­sivt i me­di­er­ne, ef­ter at 23- åri­ge Nan­na Sko­v­mand of­fent­lig­gjor­de et bil­le­de af sit for­slå­e­de an­sigt på Fa­ce­book.

I sa­gen er fi­re un­ge mænd på hen­holds­vis 16, 17, 18 og 19 år af an­den her­komst end dansk til­talt for ’ i for­e­ning med hin­an­den og med mindst én med­ger­nings­mand’ at ha­ve over­fal­det kæ­re­ste­par­ret med en knust fla­ske, en cy­kel­lås og en kæ­delås.

Un­der gårs­da­gens rets­mø­de i Kø­ben­havns By­ret ud­pe­ge­de par­ret uaf­hæn­gigt af hin­an­den én af de til­tal­te for at ha­ve med­vir­ket til over­fal­det. Der­u­d­over kun­ne Nan­na Sko­v­mand og­så gen­ken­de én af de an­dre til­tal­te i sa­gen, men hun kun­ne ik­ke hu­ske, om han delt­og i over­fal­det.

På et tid­li­ge­re rets­mø­de har én af de til­tal­te for­kla­ret, at han fak­tisk for­søg­te at af­vær­ge over­fal­det, hvil­ket Nan­na Sko­v­mand be­kræf­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.