’’

BT - - NF ER - Bjar­ne Cory­don

De, der har væ­ret in­de at vi­se in­ter­es­se for Dong Ener­gy, har selv­føl­ge­lig ret til at bli­ve be­hand­let pro­fes­sio­nelt

’ De, der har væ­ret in­de at vi­se in­ter­es­se for Dong Ener­gy, har selv­føl­ge­lig en ret til at bli­ve be­hand­let pro­fes­sio­nelt. Gør vi som fi­nans­mi­ni­ste­ri­um ik­ke det, kom­mer vi til at la­ve me­get dår­li­ge­re for­ret­nin­ger næ­ste gang, vi står i en lig­nen­de si­tu­a­tion, og det fø­ler jeg ik­ke, at vi kan by­de skat­tey­der­ne,’ si­ger Bjar­ne Cory­don i en skrift­lig kom­men­tar.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en ud­dy­ben­de kom­men­tar fra fi­nans­mi­ni­ste­ren, men til DR Nyhe­der be­to­ner han, at uvil­di­ge rå­d­gi­ve­re har væ­ret in­de over pro­ces­sen og ’ vur­de­ret, at vi har ta­get det bedst mu­li­ge bud’.

Der­med gen­ta­ger Cory­don sit bud­skab fra sid­ste uges sam­råd om sa­gen, hvor han og­så slog fast, at bud­det fra Gold­man Sa­chs var det mest favorable.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.