’’

BT - - NF ER - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

Vi ved, at pen­sions­kas­ser­ne og­så bød, men vi kan ik­ke få at vi­de hvil­ke bud

Fol­ke­tin­get selv­føl­ge­lig ha­ve en for­kla­ring på, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der me­ner, at Cory­don bør læg­ge al­le op­lys­nin­ger frem for Fi­nans­ud­val­get.

Fol­ke­tin­gets for­mand Mo­gens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.