’’

BT - - NF DER - Lyk­ke Fen­ster Mar­tin­sen, nær ven af Jan Fog

Jan vil bli­ve bi­sat fra Sko­vs­ho­ved Kir­ke på lør­dag

mæg­ler mi­ste­de sin far 40 år tid­li­ge­re, spred­tes fa­de­rens aske og­så på Øre­sund. Og del­ta­ger­ne i bi­sæt­tel­sen smed der­ef­ter blom­ster i van­det som en sid­ste hil­sen. På sam­me må­de som det ske­te, da Jan Fog og fa­mi­li­en sag­de far­vel til mo­de­ren.

Der­u­d­over har Jan Fog selv til­bragt man­ge go­de ti­mer på Øre­sunds bøl­ger. Når han stæv­ne­de ud for at få frisk vind og saltvand i hå­ret på sin sto­re luksus­mo­tor­båd om som­me­ren.

Kræft­syg

I 2013 fik Jan Fog kon­sta­te­ret kræft­syg­dom­men kro­nisk lym­fa­tisk leukæ­mi, der of­te går un­der nav­net ’ gam­mel­mands- leukæ­mi’. Iføl­ge Uge­bla­det Se og Hør, der i tors­dags brag­te det sid­ste in­ter­view med Jan Fog, of­re­de den kend­te ejen­doms­mæg-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.