’’

BT - - NF DER - Ma­rie Nør­gaard Laur­sen

Ma­den fra den ek­ster­ne le­ve­ran­dør var så dår­lig, at ik­ke en­gang vo­res hund gad æde den

Hun for­tæl­ler om, hvor­dan hun gen­tag­ne gan­ge har set den ski­ve­skår­ne ost stå util­dæk­ket i kø­le­ska­bet, om mælk, der har over­skre­det sid­ste salgs­da­to, og om froko­ster uden va­ri­a­tion.

» De æl­dre kun­ne groft sagt væl­ge, om de vil­le ha­ve sild med æg el­ler æg med sild. Og må­ske en halv ski­ve vaku­um­pak­ket rul­lepøl­se, « si­ger Lo­ne Svinth og fort­sæt­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.