Bil­li­ge­re fl ybil­let­ter hos Ry­a­nair

BT - - NYHEDER -

Det ir­ske luft fart­s­sel­skab Ry­a­nair træk­ker nu si­ne kon­kur­ren­ter ind i end­nu et ka­pi­tel af den om­fat­ten­de priskrig, da lav­pris­sel­ska­bets om­dis­ku­te­re­de top­chef Mi­cha­el O’Leary i we­e­ken­den slog fast, at irer­ne vil sæn­ke bil­let­pri­ser­ne med 10 til 15 pct. over de kom­men­de to år. I et in­ter­view med den fran­ske avis Le Jour­nal Du Di­man­che for­kla­re­de O’Leary, at det ir­ske sel­skab vil skub­be be­spa­rel­ser­ne fra de la­ve olie­pri­ser over på kun­der­ne. » Det er et re­sul­tat af de la­ve­re olie­pri­ser, som vi vil sen­de vi­de­re. Vi kom­mer og­så til at fort­sæt­te med at øge an­tal­let af pas­sa­ge­rer og sæn­ke vo­res om­kost­nin­ger, « si­ger Mi­cha­el O’Leary i in­ter­viewet. Ry­a­nair har en mål­sæt­ning om, at den gen­nem­snit­li­ge fl ybil­let til næ­ste år skal ko­ste 40 eu­ro. Top­che­fen vur­de­rer, at sel­ska­bet kan hen­te yder­li­ge­re be­spa­rel­ser, for­di dets nye fl åde af fl y bru­ger min­dre brænd­stof.

BU­SI­NESS. DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.