’’

BT - - DER - Fa­mi­li­en i far­vel­brev

Jo­nat­han, til­giv os, at vi ik­ke var i stand til at gu­i­de dig bed­re

Jo­nat­han Holst Nielsen for­lod si­ne for­æl­dres hjem 21. ja­nu­ar i år. Si­den så de ham ik­ke i li­ve.

Dybt tak­nem­me­li­ge

Af fa­mi­li­ens brev frem­går det og­så, at for­æl­dre­ne er dybt tak­nem­me­li­ge for den var­me og med­fø­lel­se, som er strøm­met imod dem, ef­ter at den dræb­te søns lig blev fun­det bag­bun-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.