OK­TO­BER 2007: Det bruta­le sta­dion- drab

BT - - NYHEDER -

I en far­lig rus

af al­ko­hol og am­fe­ta­min over­faldt 15- åri­ge Ras­mus Po­pen­da den 48- åri­ge mu­sik­læ­rer Hen­rik Bjer­re­mand Kristensen ved Aal­borg Sta­dion, hvor han tæ­ve­de sit of­fer ihjel. Ef­ter dra­bet fil­me­de den 15- åri­ge of­fe­ret med sin mo­bil­te­le­fon og send­te op­ta­gel­sen til en ven, li­ge­som han stjal Hen­rik Bjer­re­mand Kri­sten­sens pung.

En men­ta­lun­der­sø­gel­se

vi­ste, at den un­ge ger­nings­mand ik­ke var sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket, og han var der­for eg­net til al­min­de­lig straf. Ved Ret­ten i Aal­borg blev den 15- åri­ge i 2008 fri­kendt for drab, men idømt fi­re års fængsel for vold med dø­den til føl­ge. An­kla­ge­myn­dig­he­den an­ke­de dom­men til Ve­stre Lands­ret, som skær­pe­de dom­men til syv års fængsel for drab.

Mu­sik­læ­re­ren Hen­rik Bjer­re­mand Kristensen blev tæ­vet til dø­de af en kun 15- årig dreng.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.