JULI 2011: Ja­lou­siop­gør

BT - - NYHEDER -

To 13- åri­ge dren­ges skæn­de­ri

om en pi­ge end­te den 20. juli 2011 med, at den ene af dren­ge­ne, Hu­go Clau­dio Nielsen, mi­ste­de li­vet. De to hav­de via in­ter­net­tet af­talt at mø­des på et græs­a­re­al ved Borg­me­ster An­der­sens­vej i Søn­der­borg om­kring klok­ken 20.30. Kort ef­ter de mød­tes, gik det galt, da TH trak en kniv og stak Hu­go Clau­dio Nielsen fle­re ste­der på krop­pen.

Til ste­de var

og­så den un­ge kvin­de, som de to dren­ges op­gør hand­le­de om. 13- åri­ge Hu­go Clau­dio Nielsen blev hårdt kvæ­stet bragt til sy­ge­hu­set, hvor han kort ef­ter dø­de. For­di TH var un­der den kri­mi­nel­le la­val­der, blev han ik­ke sig­tet for dra­bet. Sa­gen blev i ste­det over­gi­vet til de so­ci­a­le myn­dig­he­der.

Hu­go Clau­dio Nielsen blev som 13- årig dræbt af en jæv­nal­dren­de ef­ter et skæn­de­ri om en pi­ge. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.