AU­GUST 2014: Voldtog og kvalte 77- årig

BT - - NYHEDER -

Om for­mid­da­gen

lør­dag den 2. au­gust 2014 fandt en hjem­me­hjæl­per 77- åri­ge El­se Jo­han­ne­sen dræbt i sin lej­lig­hed på Fre­de­riks­ga­de i Lemvig. Ved en ob­duk­tion blev det slå­et fast, at hun var ble­vet vold­ta­get og kvalt af gerningsmanden.

blev 15- åri­ge KR an­holdt i sit hjem i Lemvig, der lig­ger tæt på ger­nings­ste­det. Han hav­de i ti­mer­ne

Den 4. au­gust

ef­ter dra­bet brugt den dræb­tes kre­dit­kort til at ind­kø­be se­xle­ge­tøj på in­ter­net­tet. Ved hjælp af navn, adres­se og IP- adres­se kom po­li­ti­et på spo­ret af den un­ge mand, der si­den den 5. au­gust 2014 har sid­det va­re­tægts­fængs­let for dra­bet på El­se Jo­han­ne­sen. Sa­gen for­ven­tes at kom­me for Ret­ten i Holste­bro i 2015.

77- åri­ge El­se Jo­han­ne­sen blev vold­ta­get og dræbt i sin lej­li­gjhed i Lemvig.

Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.