OK­TO­BER 2014: Sig­tet for dra­bet på sin mor

BT - - NYHEDER - Fo­to: Hen­rik Lou­is

Kort ef­ter mid­nat

den 9. ok­to­ber 2014 blev en 40- årig kvin­de dræbt af kniv­stik i sit hjem i en min­dre by nord for Fre­de­riks­havn. Hen­des ene dat­ter, 15- åri­ge LB, blev se­ne­re sam­me mor­gen an­holdt og sig­tet for dra­bet på sin mor. En 28- årig mand, der er ven med LB, er og­så sig­tet i sa­gen. De er beg­ge sig­te­de for dra­bet og har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den den 9. ok­to­ber. De næg­ter sig beg­ge skyl­di­ge. Sa­gen for­ven­tes at kom­me for Ret­ten i Hjør­ring i lø­bet af 2015.

nav­ne­for­bud i sa­gen kan BT ik­ke brin­ge nav­net på den dræb­te og by­en, hvor dra­bet fandt sted.

På grund af

Den 40- åri­ge mor blev dræbt af sin dat­ter i de­res hjem i Nord­jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.