’’

BT - - NF ER - Per­nil­le Ko­ck, psy­ko­log

Når for­æl­dre op­fø­rer sig på den­ne må­de, læ­rer de de­res børn, at man skal ha­ve op­fyldt si­ne eg­ne be­hov - nær­mest uan­set følgerne for an­dre

fe. De vold­som­me re­ak­tio­ner hos en del for­æl­dre i lør­dags er tegn på, at det ik­ke kun er et få­tal, der ude­luk­ken­de har de­res eget barns be­hov for øje, og som be­trag­ter det som en ret­tig­hed at få de ting, som de har for­ven­tet, « for­kla­rer Per­nil­le Ko­ck, der er prak­ti­se­ren­de psy­ko­log med stor er­fa­ring med børn og un­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.