’’

BT - - TV/ RADIO - Jonas Da­hlin Jesper Laurid­sen Erik Svi­at­chen­ko Pa­tri­ck Bang­gaard Kri­sti­an Bach Bak Tim Sparv Syl­ve­ster Ig­bo­un Jacob Poul­sen Pe­ter An­der­s­son Rilwan Has­san Martin Pu­sic Erik Svi­at­chen­ko

Det vil selv­føl­ge­lig væ­re et fan­ta­stisk sce­na­rie, at vi på hjem­me­ba­ne kan slå det helt fast

Op­stil­ling: 4- 1- 4- 1

Snit: 5,9

UD­SKIFT­NIN­GER: An­dré Rø­mer ( 7) ind for Kri­sti­an Bach Bak ( 19.), Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen ( 4) ind for Pet­ter An­der­s­son ( 64.), Marcos Ure­na ( UB) ind for Rilwan Has­san ( 81.) AD­VARS­LER: Pa­tri­ck Bang­gaard ( 90.)

Med gårs­da­gens nul­lert i Ho­bro øge­de fø­rerul­ve­ne de­res fø­ring ned til de hal­ten­de lø­ver til nu 12 po­int. Med fi re kam­pe til­ba­ge eft er op­gø­ret mod FCK om knap tre uger er ho­ved­reg­nin­gen sim­pel. Op­gø­ret mod Glen Rid­ders­holms nor­ske mod­sæt­ning, Stå­le Sol­bak­ken, kan væ­re dét, der sen­der gul­det og ik­ke mindst den alt­over­skyg­gen­de hå­ne­ret en­de­gyl­digt en tur til He­den.

» Det vil selv­føl­ge­lig væ­re et fan­ta­stisk sce­na­rie, at vi på hjem­me­ba­ne kan slå det helt fast. Jeg går eft er at bli­ve me­ster så tid­ligt som mu­ligt. Jeg sy­nes, vi skal sæt­te ska­bet på plads, så snart vi kan, « ly­der det fra FCMs Erik Svi­at­chen­ko, da BT spør­ger ind til det mu­li­ge drøm­mes­ce­na­rie.

Vil ik­ke ho­ve­re

Sam­me til­gang har Glen Rid­der­holm ik­ke. Ch­eft ræ­ne­ren, der i et in­ter­view med On­si­de søn­dag aft en af­slø­ren­de nye si­der af sit for­hold til FC Kø­ben­havn og fol­ke­ne bag, drøm­mer ik­ke om at tvæ­re guld­me­dal­jer­ne rundt i an­sig­tet på Stå­le Sol­bak­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.