Ho­bro sled sig til po­int mod FCM

BT - - TV/ RADIO -

Ho­bro nap­pe­de end­nu en­gang po­int fra et af top­hol­de­ne, da op­ryk­ker­ne holdt liv i bron­zedrøm­men eft er 0- 0 mod FCM.

Det var ik­ke den mest sinds­op­ri­ven­de fod­bold­kamp, mester­kabs­fa­vo­rit­ter­ne fra FCM og bron­ze­bej­ler­ne fra Ho­bro le­ve­re­de i aft es, hvor in­gen af de to hav­de den for­nød­ne skarp­hed. FCM stod for de stør­ste chan­cer i op­gø­ret. I an­den halv­leg hav­de bå­de Jesper Laurid­sen og Jakob Poul­sen bud eft er fø­rings­må­let. Laurid­sens hår­de skud gav en ripost, som Poul­sen ik­ke for­må­e­de at om­sæt­te til mål. Den ky­ni­ske skarp­hed, der har ken­de­teg­net midtjy­der­nes suc­ces­sæ­son, var ik­ke til at fi nde i det­te op­gør. Hel­ler ik­ke Su­per­liga­top­sco­rer Martin Pu­sic kun­ne få bol­den i Ho­bro- kas­sen, hvor må­l­mand Jesper Rask spil­le­de sig fl ot ud.

Midtjy­der­ne hav­de vun­det de to før­ste op­gør i sæ­so­nen mod Ho­bro med sam­let 8- 1, men Ho­bro gav til­stræk­ke­lig med mod­stand tred­je gang til at hol­de kam­pen på 0- 0. Der­med har FCM 12 po­int ned til FCK på an­den­plad­sen, mens Ho­bro ryk­ker op på fem­te­plad­sen med tre po­int op til Ran­ders på tred­je­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.