’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Tau­son, ten­ni­s­eks­pert og Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re træ­ner

Den, der slår Woz­ni­a­cki, skal ed­der­ma­me væ­re god

Hun me­ner og­så, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is nye hjæl­pe­træ­ner, den tredob­bel­te French Open- vin­der Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio, kan kom­me til at spil­le en vig­tig rol­le.

» Jeg tror, der har væ­ret nog­le små og brug­ba­re fi f, som kan bru­ges un­der­vejs. Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio ved jo om no­gen, hvor­dan man skal spil­le på det un­der­lag, « si­ger Ti­ne Scheu­er.

Næ­ste gang Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki skal spil­le på grus, bli­ver ved WTA­tur­ne­rin­gen Madrid Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.