’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hun er en anel­se me­re tå­l­mo­dig, og hen­des for­hånd er ble­vet me­get bed­re og me­re ag­gres­siv. Hun har en god læng­de til net­tet, og så har hun sta­dig sin sinds­sygt go­de bag­hånd, som hun slår kon­tra og vin­de­re med. Hun mis­ser ik­ke en bold i øje­blik­ket

Mi­cha­el Tau­son

Jeg sy­nes næ­sten, at det stær­ke­ste vå­ben nu er, at hun rent fak­tisk selv tror på, at hun kan spil­le på det un­der­lag - og at hun kan le­ve­re på grus. Hun har vir­ke­lig kun­net gli­de på un­der­la­get, så der er sket sto­re for­bed­rin­ger der

Ti­ne Scheu­er:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.