Her var­mer hun op til French Open:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI SKAL

spil­le to op­var­m­ings­tur­ne­rin­ger før French Open, der be­gyn­der søn­dag 24. maj. Her skal hun for­be­re­de sig, in­den jag­ten går ind på et top­re­sul­tat i den fran­ske Grand Slam, hvor dan­ske­rens bed­ste re­sul­tat var en kvart­fi na­le i 2010.

MADRID OPEN 2. - 9. MAJ. TUR­NE­RIN­GEN AF­VIK­LES PÅ

grus, hvor der er me­re en fi re mil­li­o­ner dol­lar i præ­mie­pen­ge at spil­le om. Den ene af tur­ne­rin­gens ba­ner er opkaldt eft er Woz­ni­a­ck­is nye træ­ner, Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.