’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan­ne Karls­son

Jeg er til­freds med de spil­le­re, jeg har. Test­kam­pe­ne mod Schweiz og Tys­kland var me­get po­si­ti­ve, ik­ke mindst de­fen­si­ven fun­ge­re­de godt

po­et i den før­ste kamp mod Schweiz ( VM- sølvvin­der i 2013, red.), og i 1012 mi­nut­ter i an­den pe­ri­o­de i den sid­ste kamp mod Tys­kland blev vi må­ske lidt for op­ti­mi­sti­ske og tab­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.