DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRANK­RIG LI­GUE 2, KLOK­KEN 20: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Det er ek­stremt spæn­den­de i bun­den af Pre­mi­er Le­ague. Det har el­lers læn­ge lig­net, at de tre op­ryk­ke­re måt­te for­la­de Pre­mi­er Le­ague igen, men så­dan ser det ik­ke ud læn­ge­re.

Nu er Sun­der­land nem­lig book­ma­ker­nes kla­re fa­vo­rit til at for­la­de Pre­mi­er Le­ague sam­men med QPR og Burn­ley - som beg­ge står i om­kring 1,10 for en nedryk­ning og der­for næ­sten er dømt ude.

Så­le­des man kun om­kring 1,55 på en Sun­der­land- nedryk­ning, mens Lei­ce­ster på grund af den fl ot­te sti­me og et nemt slut­pro­gram er strø­get helt op i 6,50 på at ryk­ke ud.

» Med svæ­re ude­kam­pe mod Ar­se­nal, Chel­sea og Ever­ton på me­nu­en, er det svært at ha­ve Sun­der­land som an­det end fa­vo­rit til at ryk­ke ud. I for­vej­en er hol­det ik­ke bed­re end pla­ce­rin­gen og har blot for­må­et at vin­de fem kam­pe i sæ­so­nen, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.