2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På grund af en po­ints­traf på tre po­int, mang­ler Ro­t­her­ham sta­dig tre po­int for at kun­ne fejre for­bli­ven i Cham­pions­hip, men de skal ha­ve glim­ren­de chan­cer for at hen­te dem hér. Re­a­ding har haft en me­get lang sæ­son på grund af FA Cup- even­ty ret, som først slut­te­de i se­mi­fi na­len på Wem­bley med ne­der­la­get eft er for­læn­get spil­le­tid til Ar­se­nal, og man har da og­så set gan­ske træt­te ud i de se­ne­ste par kam­pe, hvor man har tabt på hjem­me­ba­ne uden at sco­re. Mod et Ro­t­her­ham- hold i stær­ke­ste op­stil­ling, lig­ner det end­nu et ne­der­lag.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.