1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I Li­gue 2 er der dømt kæm­pe bund­brag mel­lem Ajac­cio og Or­le­ans, og det er tem­me­lig svært at se nog­le af hol­de­ne bul­dre der­ud af. Beg­ge hold lig­ger helt i bund hvad an­går form­ta­bel­len over de sid­ste seks kam­pe, hvor Ajac­cio har sco­ret tre gan­ge, mens Or­le­ans slet ik­ke har sco­ret i de sid­ste fem kam­pe. Det om­vend­te op­gør end­te 1- 1 i en tem­me­lig chan­ce­fat­tig aff ære og med kam­pens ko­los­salt sto­re be­ty dning in men­te bør der væ­re stor ri­si­ko for end­nu en må­l­fat­tig aff ære i aft enens kamp - så der er sta­dig vær­di, selv om od­ds er la­ve.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.