2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der skal væ­re enorm for­skel på mo­ti­va­tion i aft enens kamp i Col­che­ster. Vær­ter­ne skal vin­de for at bli­ve op­pe i Le­ague One, og de kom­mer med mas­ser af op­ti­mis­me eft er sej­ren lør­dag på 3- 2 i Fle­etwood - og kan kom­me i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling. Swindon er kun i gang med for­be­re­de sig til play­off , da man kun kan bli­ve num­mer fi re, og ma­na­ger Mark Coo­per har da og­så in­drøm­met, at det nu kun gæl­der om at und­gå ska­der in­den de af­gø­ren­de kam­pe, så mas­ser af re­ser­ver kom­mer i spil i aft en. Glim­ren­de vær­di i 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.