Klamt

BT - - NYHEDER -

Fra Bur­ger King til Bur­ger Klam. Ek­stra Bla­det har af­slø­ret bur­ger- kæ­den i så dår­lig hy­giej­ne i en ræk­ke re­stau­ran­ter, at man skul­le tro, Bur­ger King er rej­sen­de i su­re smileys. Klamt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.