På­vir­ker ’ Hou­se of Cards’ vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­sen?

BT - - DEBAT -

’ Hou­se Of Cards’ og ’ Bre­aking Bad’ har lagt ga­der­ne øde de se­ne­ste år. Se­ri­er­ne er fi ktion, men af­spej­ler oft e en vir­ke­lig­hed el­ler en op­fat­tel­se af fak­ti­ske for­hold. Og vo­res syn på man­ge sam­funds­a­spek­ter, hvad en­ten det er po­li­tik, kvin­de­fængs­ler el­ler po­li­ti­ar­bej­de, bli­ver præ­get af de skil­drin­ger, vi har set i tv- se­ri­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.