Eu­ro­pas kans­ler

BT - - DEBAT -

USAs tidl. uden­rigs­mi­ni­ster Hen­ry Kis­sin­ger skal en­gang op­gi­ven­de ha­ve spurgt, hvem han dog skul­le rin­ge til, hvis han vil­le ta­le med Eu­ro­pa. I dag vil­le han ik­ke ha­ve væ­ret i tvivl. Han vil­le na­tur­lig­vis ha­ve rin­get til An­gela Mer­kel. Det er alt­så ik­ke ba­re Tys­klands kans­ler, som for før­ste gang kom­mer på of­fi ci­elt be­søg i Kø­ben­havn. I vidt om­fang er det og­så EUs uof­fi ci­el­le le­der.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.