De ter­r­o­rist- jag­ten

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 29. APRIL 2015

Stærkt be­væb­ne­de be­tjen­te for­an kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den i Kø­ben­havn, hvor den sven­ske Muham­med- teg­ner Lars Vil­ks skul­le ta­le, da den 22- åri­ge Omar El- Hus­se­in be­gynd­te at sky­de vildt om­kring sig 14. fe­bru­ar. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.