Kri­tik­ken

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

MANG­LER

Kri­tik­ken er hag­let ned over mang­ler­ne i po­li­ti­et ef­ter ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Kø­ben­havn. Her er et ud­pluk af de krav, som le­del­sen er ble­vet mødt med ef­ter ter­r­or­an­gre­bet.

» Den stør­ste læ­re ef­ter ter­r­or­an­gre­bet er, at de be­tjen­te, som kom­mer først frem, skal ha­ve det ud­dan­nel­ses- ni­veau og det ud­styr, som gør, at de kan red­de liv, og som gør, at de kan ned­kæm­pe en at­ten­tat­mand. Man­ge ting var ik­ke nød­ven­di­ge, før Omar El- Hus­se­in be­gynd­te at sky­de di­rek­te mod vo­res po­li­ti­folk, men i frem­ti­dig kon­tekst hand­ler det om, hvor godt vi klæ­der vo­res po­li­ti­folk på, så de og­så tør gå ned ad en ga­de, hvor der står en mu­lig at­ten­tat­mand, « si­ger Mi­cha­el Berg­mann Møller, for­mand for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.