For­æl­de­de første­hjælp­s­kur­ser

BT - - NYHEDER -

For man­ge be­tjen­te får sjæl­dent genop­fri­sket de­res første­hjælp­s­kur­sus. Ef­ter det før­ste kur­sus på Po­li­tisko­len går der for man­ge be­tjen­te fle­re år, in­den de får det genop­fri­sket, for­di det ik­ke er ob­liga­to­risk, med­min­dre man ryk­ker til sær­li­ge en­he­der i po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.