JOR­DEN RUNDT PÅ FIN­LAND

BT - - NYHEDER -

Nat­ten til i går har det fi nske for­svar bom­bet en mu­lig ubåd i van­det uden for Hels­inki, be­kræft er det fi nske for­svars­mi­ni­ste­ri­um i en pres­se­med­del­el­se. Bom­ber­ne blev ka­stet, eft er for­sva­ret hav­de ob­ser­ve­ret ak­ti­vi­te­ter i det fi nske far­vand, som fort­sat­te, selv­om fi nske ski­be blev sendt til om­rå­det. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.