Pas på ty­ve­ne blå man­dag

BT - - NYHEDER -

Smar­te sol­bril­ler, dy­re de­sig­nerta­sker og nye smartp­ho­nes vil sand­syn­lig­vis strå­le på man­ge nyud­klæk­ke­de kon­fir­man­der, når de på blå man­dag ta­ger til stor­by­en for at bru­ge løs af kon­fir­ma­tions­pen­ge­ne. Hos Alka har man tid­li­ge­re set en stig­ning på knap 40 pro­cent i an­tal­let af folk, der an­mel­der lom­me­ty­ve­ri­er, i kon­fir­ma­tions­pe­ri­o­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.