Skær ned på kø­det og fyld op med grøn t

BT - - NYHEDER -

Find sun­de al­ter­na­ti­ver

Som ny­bagt se­mi- ve­ge­tar kan det til at be­gyn­de med godt fø­les som om, en mas­se fø­de­va­rer bli­ver ta­get fra dig. Det er der­for en rig­tig god idé at fi nde in­spira­tion og op­skrift er for ek­sem­pel på net­tet og i ve­ge­tarko­gebø­ger, så du bli­ver klædt bedst mu­ligt på til at la­ve så va­ri­e­ret mad som mu­ligt. Det er vig­tigt ik­ke blot at skæ­re på­læg og kød fra de fi rben­de dyr væk fra din kost, men at fi nde de sun­de al­ter­na­ti­ver, så du ik­ke kom­mer til at mang­le ener­gi. Der fi ndes mas­ser af fi skepå­læg – og fj er­kræ går og­så fi nt som på­læg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.