’’

BT - - NYHEDER - Anders Fogh Ras­mus­sen, for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster

Der er ét helt af­gø­ren­de po­li­tisk- moralsk svigt i sam­ar­bejds­po­li­tik­ken

» Hver af dis­se på­stan­de kan man dis­ku­te­re. Men der er ét helt af­gø­ren­de po­li­tisk- moralsk svigt i sam­ar­bejds­po­li­tik­ken. Hvis re­sten af ver­den hav­de tænkt som de dan­ske sam­ar­bejds­po­li­ti­ke­re, vil­le Hit­ler ha­ve vun­det kri­gen og Eu­ro­pa væ­ret na­zi­stisk, « sag­de Anders Fogh Ras­mus­sen i sin ta­le i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.