Spil­ler­for­e­nin­gen: An­gri­be­ligt og po­ten­ti­elt ulov­ligt

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - MU­LIGT RE­GEL­BRUD

Farzam Abol­hos­si­ni, Sø­ren Hang­høj Kristensen & Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl

faab@ spor­ten. dk, srkr@ spor­ten. dk og mcs@ spor­ten. dk

Den nu­væ­ren­de FC Midtjyl­land­spil­ler Mu­se­fi u As­hiru og hans tid­li­ge­re hold­kam­me­rat i klub­ben Benjamin Ayu­ba fi k ud­pe­get en agent af klub­bens sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, da de i 2012 kom til He­den.

De to ni­ge­ri­a­ne­re skrev un­der på en kon­trakt uden for­hand­lin­ger, op­le­ve­de te­e­na­ger­ne, der den­gang var 18 år, et sam­ar­bej­de mel­lem klub­ben og den agent, der skul­le fo­re­stil­le at va­re­ta­ge spil­ler­nes in­ter­es­ser – dan­ske Mi­cha­el Bol­vig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.