Dr gen chaDnANMARcKS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OeNSDAG APRnIL

29. 2015

FRED­DY ADU: Den mest hy­pe­de spil­ler no­gen­sin­de

Den ame­ri­kan­ske vi­dun­der­dreng med gha­ne­si­ske rød­der var blot 14 år, da han skrev un­der på sin før­ste pro­fes­sio­nel­le kon­trakt med DC Uni­ted. Der var enor­me for­vent­nin­ger til Fred­dy Adu, som blev ver­den­skendt, hvor­eft er sports­bran­det Ni­ke teg­ne­de en lu­kra­tiv kon­trakt med ham. Hy­pen om­kring Adu var så vold­som, at han blev kaldt ’ den nye Pelé’. Men da Fred­dy Adu vok­se­de sig stor og skul­le spil­le se­ni­o­r­fod­bold, kun­ne han ik­ke ind­fri de tårn­hø­je for­vent­nin­ger. Adu prø­ve­de lyk­ken i klub­ber som Ben­fi ca og Mo­na­co, men uden suc­ces. Der­eft er faldt Fred­dy Adu ned gen­nem ræk­ker­ne i fod­bol­d­eu­ro­pa, og eft er et op­hold i ser­bi­sk fod­bold hos FK Ja­godi­na spil­ler han nu i Fin­land hos KuPS i lan­dets bed­ste liga. Den off en­si­ve midt­ba­ne­spil­ler er i dag 25 år gam­mel, og trods fal­det fra stjer­ner­ne har han alt­så ik­ke op­gi­vet kar­ri­e­ren end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.