’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jakob Fuglsang, om Bjar­ne Ri­is

Han har ind­ført det bi­o­lo­gi­ske pas og gjort man­ge an­dre go­de ting for cy­kel­spor­ten, og jeg sy­nes sta­dig, han har no­get at by­de ind med

Fran­ce, hvor han hjalp sin kap­ta­jn, An­dy Schleck, til en sam­let an­den­plads ef­ter Team Tin­koff- Saxos nu­væ­ren­de kap­ta­jn, Al­ber­to Con­ta­dor. Præ­di­ka­tet som luksus­hjæl­pe­ryt­ter var skabt, og det åb­ne­de he­le cy­kel­ver­de­nens øj­ne for det midtjy­ske ta­lent.

Jakob Fuglsang skif­te­de vi­de­re til det da­væ­ren­de Le­o­pard Trek ef­ter to år un­der Bjar­ne Ri­is, men Fuglsang har alt­så sta­dig stor sym­pa­ti for Ri­is. Der­for gjor­de det ondt på Jakob Fuglsang, da han hør­te, at Bjar­ne Ri­is var ble­vet fy­ret fra Team Tin­koff- Saxo i marts må­ned i år.

Man­den bag Ri­is’ fy­ring var den rus­si­ske ejer af Team Tin­koff- Saxo, Oleg Tin­kov. Rus­se­ren be­grun­de­de fy­rin­gen med, at Bjar­ne Ri­is ik­ke pas­se­de sit job godt nok. Jakob Fuglsang er dog over­be­vist om, at Ri­is nok skal ven­de til­ba­ge.

» Om­kring Oleg Tin­ko­vs kri­tik, ved jeg jo ik­ke rig­tig, hvor­dan Bjar­ne har væ­ret de se­ne­ste tre- fi­re år på hol­det, da jeg ik­ke har kørt på hol­det. Men jeg kan da ik­ke tro, at han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.