For­mel 1- team med gi­gant- un­der­skud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er dyrt at dri­ve et For­mel 1- team. Det kun­ne ejer­ne af det en­gel­ske Wil­li­ams- hold skri­ve un­der på, da de præ­sen­te­re­de et un­der­skud på 450 mil­li­o­ner kro­ner for 2014.

Wil­li­ams er for­ry­gen­de kø­ren­de i den­ne sæ­son i mo­tor­spor­tens fi ne­ste klas­se, For­mel 1, hvor hol­dets kørere, Valt­te­ri Bot­tas og Fe­lipe Mas­sa, be­sid­der plad­sen som num­mer fem og seks i den sam­le­de stil­ling. Sid­ste år end­te hol­det på en sam­let tred­je­plads i kon­struk­tø­rer­nes mester­skab, og det var en klar for­bed­ring fra de­res plads som num­mer ni i 2013.

Den hi­sto­risk rin­ge sæ­son ko­ste­de hol­det dyrt i præ­mie- og sponsor­pen­ge, og det er det, der smer­ter hol­dets pen­ge­pung nu, si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos Wil­li­ams, Mi­ke O’Dri­scoll.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.