FCK er guld­fa­vo­rit i den nye sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den FC Midtjyl­land tord­ner mod et sten­sik­kert DM- guld i den­ne Su­per­liga- sæ­son, hvor Glen Rid­der­holms trop­per i bog­sta­ve­lig for­stand har fe­jet al mod­stand af ba­nen.

Men selv­om det med al sand­syn­lig bli­ver til midtjy­ske guld­me­dal­jer i år, så for­ven­ter Dan­ske Spil ik­ke, at FCM og­så nap­per mester­ska­bet i den kom­men­de sæ­son. Så­le­des får man blot od­ds 1,90 på FCK- guld imod 2,50 på guld til FCM.

» Selv­om alt ty der på, at FCM lø­ber med gul­det i år, så er det i vo­res op­tik sta­dig for tid­ligt at si­ge, at magt­ba­lan­cen har ryk­ket sig i dansk fod­bold. FCK er sta­dig Dan­marks ma­sto­dont på fod­bold­kor­tet, og vi ved, at klub­ben har de øko­no­mi­ske mus­k­ler til at hen­te mar­kan­te for­stærk­nin­ger. Omvendt tror vi, at FCM får svært ved at hol­de på de­res pro­fi ler, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.