2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chel­sea er stort set ved at ha­ve sik­ret sig mester­ska­bet, og le­ver der­for gan­ske fi nt med uaf­gjort i det­te op­gør. Der­til kom­mer, at bå­de Loic Re­my og for­ment­lig og­så Die­go Cos­ta fort­sat er ude for Chel­sea, hvil­ket eft er­la­der dem med Di­di­er Drog­ba i front, mens og­så Lei­ce­ster er uden fl ere off en­si­ve kræft er - så­le­des for­ven­tes hver­ken David Nu­gent, Jeff rey Schlupp el­ler Ja­mie Var­dy at spil­le det­te op­gør. Lei­ce­ster vil i sa­gens na­tur og­så væ­re me­get til­fred­se med uaf­gjort, så det kun­ne nemt bli­ve en lav- in­ten­siv aff ære uden spe­ci­elt man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.