3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cag­li­a­ri har læn­ge lig­net en sik­ker nedryk­ker, men med an­sæt­tel­sen af Gi­an­luca Fes­ta som ny træ­ner vir­ker hol­det til at væ­re for­vand­let. Se­ne­st vandt man fortjent ude over Fi­o­ren­ti­na eft er sæ­so­nens bed­ste ind­sats, og med bå­de Ce­se­na og Par­ma til­ba­ge at spil­le imod, er det ik­ke helt umu­ligt at nå en plads på den rig­ti­ge si­de af stre­gen. Chie­vo har ik­ke al­ver­den at spil­le for i den­ne sæ­son og har det egent­lig bedst med at væ­re un­der­tip­pe­de, så man ik­ke skal ska­be spil­let og kan spil­le på om­stil­lin­ger. Der­for lig­ner det et glim­ren­de spil at prø­ve 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.