1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bo­ta­fogo har ek­stremt vig­tig kamp søn­dag aft en mod Rio- ri­va­ler­ne fra Va­sco da Ga­ma i fi na­len om Ta­ca Gu­a­na­ba­ra- po­ka­len, så der­for vil træ­ner René Si­mo­es hø­jest sand­syn­lig hvi­le fl ere stam­spil­le­re til den­ne po­kal­kamp ude mod Ca­pi­va­ri­a­no. Da Bo­ta­fogo se­ne­st spil­le­de po­kal­kamp, spa­re­de man ot­te folk fra star­top­stil­lin­gen, så hjem­me­hol­det skal langt fra væ­re uden chan­ce. Fle­re af hol­dets pro­fi ler har er­fa­ring fra den bra­si­li­an­ske Se­rie A, og Bo­ta­fogo le­ver al­de­les glim­ren­de med kryds el­ler smalt ne­der­lag, da der er re­tur­kamp i Rio de Ja­neiro.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.