Hvor­for er der så man­ge un­ge hjem­lø­se?

BT - - DEBAT -

Hver dag ram­mes un­ge men­ne­sker af hjem­løs­hed i Dan­mark. Nog­le over­nat­ter på so­fa­er hos ven­ner el­ler frem­me­de. An­dre sover på ga­den el­ler bor på her­berg blandt mis­bru­ge­re og psy­kisk sy­ge. Pro­gram­met un­der­sø­ger, hvor­for fl ere og fl ere un­ge bli­ver hjem­lø­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.