Er det o. k., at kon­fi rman­der hen­tes i li­mou­si­ner og sto­re bi­ler for­an kir­ken?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.15 MIS­UN­DEL­SE ER GRIMT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.26 PRA­LE­RI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.34 EGO- FLIP På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.40

Ja,

selv­føl­ge­lig. De skal fejres med fuld mu­sik

Nej, det hø­rer sig ik­ke til

45.987 stem­mer på bt. dk

FOLK ER IK­KE ENS

Se­ba­sti­an Eb­be­sen

Er det ik­ke lidt det sam­me som at si­ge: ’ Du må ik­ke kø­be den fl adskærm der, for så kan det væ­re, at an­dre fø­ler sig min­dre værd?’

Fre­de­rik Høy­gaard Lar­sen

Jeg hav­de ik­ke en Fer­ra­ri, som ven­te­de på mig, men jeg el­ske­de at se på de an­dre bi­ler, folk blev hen­tet i. Mis­un­del­se er en dum ting.

Flem­m­ing Laur­sen

Det er ik­ke kon­fi rma­tio­ner læn­ge­re. Det er for­æl­dre­nes pre­sti­ge­pro­jek­ter. Hvor­for gå til kon­fi rma­tions­un­der­vis­ning, når det he­le al­li­ge­vel en­der i for­æl­dre­nes over­drev­ne pra­le­ri?

Ken­neth Munch Jensen

Det er en kon­fi rma­tion i en kir­ke, som i øv­rigt står for yd­myg­hed, tak­nem­me­lig­hed og næ­stekær­lig­hed. Jeg kan slet ik­ke se, hvad sta­tus­sym­bo­ler, ego- fl ip og yder­li­ge­re sti­mulus af i for­vej­en for­kæ­le­de børn har at gø­re ved kir­ken. Hvis bør­ne­ne har yder­li­ge­re be­hov for at få at vi­de, at li­ge net­op de er no­get sær­ligt i for­hold til al­le de an­dre, så vis dem det dog til fe­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.