Bov­lam mi­ni­ster

BT - - DEBAT -

Skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) me­ner over­ho­ve­det ik­ke, at der er be­hov for stram­nin­ger, selv om an­tal­let af sig­tel­ser mod ru­mæn­ske stats­bor­ge­re i Dan­mark for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet er ste­get fra 119 i 2011 til 3.112 i 2014! Skat­te­mi­ni­ste­ren me­ner, at stram­nin­ger ba­re be­svær­lig­gør li­vet for dan­ske­re uden ondt i sin­de. Så­dan ta­ler en bov­lam po­li­ti­ker.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.