Nord­sø- even­ty­ret

BT - - DEBAT -

Hvad der en­gang lidt vidt­løft igt blev kaldt ’ Nord­sø- even­ty­ret’, er i dag en skyg­ge af sig selv. For­hå­bent­lig fi ndes der i re­ge­rin­gen an­der­le­des vi­sio­næ­re sjæ­le end skat­te­mi­ni­ste­ren, der kan se det for­stan­di­ge i at ani­me­re til øge­de in­ve­ste­rin­ger i Nord­s­ø­en gen­nem en la­ve­re be­skat­ning. El­lers må man hå­be, at den re­ge­ring, der kom­mer eft er val­get, kan se per­spek­ti­ver­ne (...)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.