Lars Wer­ge er jour­na­li­ster­nes nye for­mand

BT - - NYHEDER -

Dansk Jour­na­list­for­bund ( DJ) har valgt Lars Wer­ge som ny for­mand ef­ter Mo­gens Bli­cher Bjer­re­gård. Kamp­val­get om for­mand­spo­sten stod mel­lem for­bun­dets næst­for­mand Lars Wer­ge og Ber­ling­s­kes til­lids­re­præ­sen­tant Uf­fe Gar­del.

På de­le­ge­ret­mø­det i Kol­ding blev Lars Wer­ge i går mid­dag valgt med 267 stem­mer mod 137 på Uf­fe Gar­del, skri­ver jour­na­li­sten. dk. Uf­fe Gar­del meld­te sig ind i for­mands­op­gø­ret 10. april med en mar­kant kri­tik af for­bun­dets le­del­se, som han me­ner gør for lidt for med­lem­mer­ne.

’ DJ er en me­get stærk or­ga­ni­sa­tion med me­get dyg­ti­ge med­lem­mer og an­sat­te, men har de se­ne­re år op­nå­et så lidt,’ har han tid­li­ge­re ud­talt til Jour­na­li­sten.

Lars Wer­ge har af­vist kri­tik­ken og po­in­te­r­et, at for­bun­det har po­li­ti­k­ud­vik­let og pro­du­ce­ret stra­te­gi­pa­pi­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.